Oferta

Kursy Dla Firm

Forma kursów:
▪ zajęcia indywidualne lub w grupach, w zależności od wymagań Państwa firmy.
▪ zajęcia w trybie standardowym dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne lub w trybie dopasowanym do życzeń i potrzeb Państwa firmy.
▪ zajęcia na wszystkich stopniach zaawansowania, w wariancie ogólnym lub biznesowym, dostosowane do Państwa potrzeb
▪ zajęcia z dojazdem lektora do siedziby Państwa firmy.

Zasady organizacji kursów:
▪ kurs poprzedzony jest testem, mającym na celu weryfikację poziomu zaawansowania językowego słuchacza/y
▪ gwarancja systematycznej oceny wyników pracy oraz – na życzenie zleceniodawcy – raport o postępach w nauce uczestników kursu oraz raport frekwencji.
▪ koszt zajęć ( 90 minut) wynosi 90 PLN brutto.

Kursy Standardowe

▪ kursy na wszystkich poziomach zaawansowania
▪ zajęcia w grupach liczących 4 – 8 osób
▪ spotkania 1 x 90 minut tygodniowo
▪ koszt zajęć (90 minut) wynosi 30 PLN
▪ możliwość stworzenia grupy zamkniętej

Przygotowanie do matury

▪ zajęcia w grupach liczących 4 – 8 osób
▪ możliwość stworzenia grupy zamkniętej
▪ spotkania 1 x 90 minut tygodniowo
▪ koszt zajęć grupowych (90 minut) wynosi 30 PLN
▪ zajęcia indywidualne z dojazdem do ucznia

Kursy Konwersacyjne

▪ zajęcia dla osób, które w stopniu zaawansowanym opanowały język i pragną skupić się na doskonaleniu umiejętności mówienia w języku niemieckim
▪ zajęcia pomagają przełamać barierę językową, umożliwiają wzbogacenie zasobu słownictwa, szlifują płynność i poprawność gramatyczną wypowiedzi
▪ zajęcia w grupach 4-8 osób
▪ możliwość stworzenia grupy zamkniętej
▪ spotkania 1 x 90 minut tygodniowo
▪ koszt zajęć grupowych (90 minut) wynosi 35 PLN

Facebook
Kontakt:

mgr Agnieszka Molata
tel.: +48 505 948 636
agnieszka@molata.pl